יהושע

  • Hebrew script for the name of Yehoshua (Yeshua), the Messiah
  • the Son of the Eternal
    (Nazarene Notes)